IMBA YASAFI Rhodesian Ridgebacks

Vi har turen att ha en fantastisk rasklubb i Sverige, Specialklubben Rhodesian Ridgeback Sverige (SRRS). På klubbens hemsida finns det massor av bra information om rasen, avelsstrategier, hälsoprogram, aktiviteter, köpa valp m.m. Gå gärna in och läs på SRRS!